Dôležité odkazy

CALLIOPE MINI EDITORY

Programovacie prostredie je pri tvorbe projektov s Calliope mini veľmi dôležité. Vyberte si Editor, ktorým zrealizujete svoj projekt!

MakeCode
makecode.calliope.cc
MakeCode puzzle icon

Použitím MakeCode editoru môžete kontrolovať Calliope rôznymi spôsobmi, a to cez bloky alebo JavaScript. Tento editor sa nachádza priamo na stránke calliope.cc.


Mini Editor
miniedit.calliope.cc
Calliope mini icon

Najjednoduchší spôsob, akým naprogramovať svoje mini, vrátane zobrazenia vlastných obrázkov a textov. Tento editor sa nachádza priamo na stránke calliope.cc.


Open Roberta Lab
lab.open-roberta.org
Open Roberta icon

Ďalším jednoduchým nástrojom na programovanie je Open Roberta, ktorá umožňuje začať programovať aj úplným nováčikom a začiatočníkom. Využíva pritom grafický programovací jazyk NEPO. Platforma stojí na základoch iniciatívy Fraunhoferovho inštitútu – “Roberta – Učenie s robotmi”.


Swift Playground
calliope.cc/en/playground
Swift Playground icon

Calliope mini Swift Playground viete použiť aj bez predchádzajúcich základov programovania a je to dobrý spôsob ako začať programovať na iPade. Playground ponúka jednoduchý štart do programovacieho jazyka Swift, a to pomocou zadávania a úprav jednotlivých parametrov.


Calliope mini zelená grafika

Získajte viac skúseností

Calliope mini fialová grafika

Vytvorené projekty, experimenty a príklady